SCHEDULE
TV CHANNELS

Posted By:-
Akhtiyar Ahmed


26 Days ago

Dosto 15000 me 4.9 ke jama

 ke 2 rot post keye the

ab bhe taaq juft jama ke

2 roten

750 to 750 beck akra jama kare

next us said ke jama lagte he

4978=6=pas 136

1361=7=pas 419

4195=5=pas 917

9176=4=pas 714

7146=1=pas 126

1265=2=pas 157

1578=6=pas 623

6237=1=pas 705

7058=4=pas 852

now jama

8529=2=new

jama juft

0.2.4.6.8

rot nambar 2

750 to 750

centar aur centar ke baqa

jama lage

warna mukhlif jama lagte he

359=pas 631

631=pas 091 091=pas 497

497=pas 136

136=pas 419

419=pas 917

917=pas 714

714=pas 126

126=pas 157

157=pas 623

623=pas 705

705=pas 852

now jama

852=2.8 juft warna taaq jama

(1) rot 02468 jama

(2) rot 28.13579

meching jama

2222222222

8888888888

moj karo

taq juft ka mastar

 akhtiyar ahmed

0301.2056259


Posted By:-
Aslam


26 Days ago

CURENT SECOND FOURCAST TOTKA
6[1]5846 = OPEN = 1 6
61[5]846 = CLOSE = 5 0
61[5]846 = CENTER = 5
[6]15846 = 4TH ===== 5
1055 = 1555 = 6055 = 6555
NEXT SECOND [ 1055 ]  PASS
------------------------------------
8[2]5563 = OPEN = 2 7
82[5]563 = CLOSE = 5 0
82[5]563 = CENTER = 5
[8]25563 = 4TH ===== 7
2057 = 2557 = 7057 = 7557
NEXT SECOND [ 7057 ] PASS
---------------------------------------
4[0]3849 = OPEN = 0 5
40[3]849 = CLOSE = 3 8
40[3]849 = CENTER = 3
[4]03849 = 4TH ===== 3
0333 = 0833 = 5333 = 5833
NEXT SECOND [ ???? ] PASS ??
KIYA KHAYAL HAI DOSTO ESY 
TOTKY BHI BANTY HAI AB AAGY
CHALTY HAIN YA MAAL DABBA
KARTY HAIN YE TO ALLAH HI JANTA HAI
ASLAM
 www.prizebondwin.com/pak

Posted By:-
Naseem Ghumro


26 Days ago

Aslam o alikum ya ali madad

apne ustad nadeem sain mumtaz shah

ahmad nashat bhai hamid bhai

zoiya ali.ke nam

jb be 750 mein open 8 ajai

to beck gutka next 750 mein of


8499. 750.next of 8 ka gutka pas

laga 0707 pas 12

8672 next 750.of 9 ka gutka pas

6470 pas 10ka

8496 next 750 of 10 ka gutka pas

2789 pas 9 ka

8292 750next of 11 gutka

pas 2784 pas9 ka

8271 next750 of 8 ka gutka

pas0045 pas10ka

8908 next750 of 8 ka gutka pas

3618 pas 9

8145 next750 of 9 ka gutka

pas 3598 pas8 ka

8529 next 750 of gutka 11 ka pas ya fil

game ka bd pata chale ga

naseb apna apna of 11 ka gutka

Naseem Ghumro